La cooperativa

La Cooperativa del Camp Foment Maialenc-S.C.C.L. és una entitat centenària, arrelada al territori i testimoni d’una cultura i una forma de vida que entén la terra com un patrimoni del qual cal tenir cura per llegar-lo a les generacions futures.

Va ser fundada el 5 de maig de 1917 per iniciativa d’alguns pagesos animats i assessorats per les gestions i conferències d’Eliseo Salis Musté (en aquell moment mestre d’escola del poble de Maials), amb l’objectiu de comercialitzar l’oli d’oliva, principal producte de la localitat.

Així doncs, el 1919, es compra el primer molí d’oli, punt de partida per al continu creixement de l’entitat amb noves seccions i serveis. L’esforç de les successives generacions, ha fet d’aquella primera llavor un arbre que ha donat branques i enfortit les seves arrels fins a la gran cooperativa que és actualment, una cooperativa moderna i estructurada que dona cobertura al soci en tots els sentits.

Lo sindicat de Maials
Un segle de cooperativisme 1917-2017 Llibre del centenari

Les 6 seccions que aborda la cooperativa

OLIVA

AMETLLA

CEREAL

SECCIÓ
DE
CRÈDIT

ADOBS
I
FITOSANITARIS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA