Els orígens històrics de la marca “Baró de Maials”

La història de la marca “Baró de Maials” té els seus orígens en la figura de Francesc Procopi de Bassecourt, el primer Baró de Maials, qui va jugar un paper crucial en la difusió de l’olivera a la regió i en la transformació de les terres de Maials i Llardecans.

Bassecourt no només va adquirir grans extensions de terra, sinó que també fou un visionari en l’agricultura, creient que les pràctiques tradicionals eren insuficients per millorar els rendiments agrícoles i la qualitat de vida dels pagesos.

El primer Baró de Maials va fundar la “Real Academia de Agricultura de la Ciudad de Lérida”, la primera societat il·lustrada d’aquest tipus a Catalunya, evidenciant el seu compromís amb la innovació agrícola i el progrés. A través d’aquesta acadèmia i altres iniciatives, va promoure nous mètodes de cultiu i va impulsar la plantació d’oliveres en les seves terres.

Les adquisicions realitzades per Procopi de Bassecourt entre 1751 i 1755, juntament amb les inversions en preparar la terra i dirigir els treballs de plantació, van demostrar els seus coneixements amb el desenvolupament de l’olivera a la regió. Iniciativa que no només va transformar els boscos en olivers fructífers, sinó que també va marcar el camí cap a una agricultura més productiva i sostenible.

Així, neix “Baró de Maials”, un homenatge a la visió i al lideratge de Procopi de Bassecourt en la producció de l’olivicultura a la regió de Maials i per ser el gran difusor del conreu, del progrés agrícola i del benestar dels habitants locals. A través d’aquesta marca, es perpetua el llegat d’un pioner que va contribuir significativament a la història agrícola i cultural de la zona.

Recent news